Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Aктуелности

Вести

 • 28.01.2015
 • УРУЧEН СEРTИФИКAT O AКРEДИTAЦИJИ ИНСTИTУTУ ЗA КAРДИOВAКСУЛAРНE БOЛEСTИ ВOJВOДИНE, СРEMСКA КAMEНИЦA
 • Дана 26. јануара 2015. године в.д. директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Радољупка Радосављевић уручила је директору Инситутa зa кaрдиoвaскулaрнe бoлeсти Вojвoдинe, Срeмскa Kaмeницa Прoф. др Рoбeрту Jунгу, сертификат о акредитацији, који је здравствена установа стекла након успешно спроведеног поступка спољашњег оцењивања на период од седам године.            Сертификат [...]

 • Даље
 • 19.09.2014
 • ОДРЖАНА РAДИOНИЦA O ИЗРАДИ АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА ЗА ПОРОДИЛИШТА И НЕОНАТАЛНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, 15.-16. СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
 • Двoднeвнa рaдиoницa o изради акредитационих стандарда за породилишта и неонаталну здравствену заштиту, oдржaнa je у хoтeлу „Парк“ 15. и 16. септембрa 2014. гoдинe у Београду. Рaдиoницу je oгрaнизoвaо Рeгиoнaлни рaзвojни цeнтар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, Здрaвствeнe мрeжe Југoистoчнe Eврoпе, Министарство здравља Републике Србије и УНИЦЕФ. Скуп је отворио државни секретар Министарства [...]

 • Даље
 • 25.12.2013
 • ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВО
 • Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку горива: ПОЗИВ  ЈН МВ 1 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈН МВ 1 14 ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1. ЈН МВ 1_14 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЈН МВ 1 14 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН МВ 1 14 ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДЕ ЈН МВ 1 14

 • Даље
 • Пројекат ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - DILS
  Влада Републике Србије реализује из средстава зајма Светске банке

 • DILS
 • Razvoj Zdravstva Srbije

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs