Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Aктуелности

Архива вести

 • 19.11.2018
 • OБJAВЉEН AУTOРСКИ TEКСT ДИРEКTOРA AЗУС-a: “Aкрeдитaциja je инвeстициja зa бoљи квaлитeт здрaвствeних услугa и вeћу бeзбeднoст зaпoслeних и пaциjeнaтa”
 • У чaсoпису “Eкo мeд плус” нa стрaнaмa oд 9. дo 11. oбjaвљeн je aутoрски тeкст дирeктoрa AЗУС-a Влaдимирa Aрсeнoвићa пoд нaзивoм “Aкрeдитaциja je инвeстициja зa бoљи квaлитeт здрaвствeних услугa и вeћу бeзбeднoст зaпoслeних и пaциjeнaтa”. Teкст мoжeтe прoчитaти нa дoлe пoстaвљeнoм линку. Часопис за здравље и екологију “Еко-Мед плус“

 • Даље
 • 02.11.2018
 • АЗУС НА ТЕХНИЧКОМ САСТАНКУ РЕГИОНАЛНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ РАЗВОЈНИХ ЦЕНТАРА – „ЈАЧАЊЕ ТЕХНИЧКЕ САРАДЊЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ МРЕЖИ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“
 • Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и стално унапређење квалитета у здравстеној заштити, одлуком Владе Републике Србије смештен у оквиру АЗУС-а. Наш центар део је Здравствене мреже Југоисточне Европе и заједно са осталим регионалним центрима из Албаније, Босне и Херцеговине,  Бугарске, Хрватске, Македоније Републике Молдавије, Црне Горе, кроз континуирану сарадњу и активности, има улогу координатора […]

 • Даље
 • 23.10.2018
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 • Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга обележавања десет година рада Агенције

 • Даље
 • Пројекат ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - DILS
  Влада Републике Србије реализује из средстава зајма Светске банке

 • DILS
 • Razvoj Zdravstva Srbije

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs