Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Aктуелности

Вести

 • 25.12.2013
 • ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВО
 • Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку горива: ПОЗИВ  ЈН МВ 1 14 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈН МВ 1 14 ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1. ЈН МВ 1_14 ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЈН МВ 1 14 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН МВ 1 14 ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДЕ ЈН МВ 1 14

 • Даље
 • 24.12.2013
 • ДОДЕЉЕНИ СЕРТИФИКАТИ О АКРЕДИТАЦИЈИ, 23. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ
 • На свечаном скупу који је 23. децембра 2013. године одржан у Клубу посланика у Београду, додељени су сертификати о акредитацији домовима здравља у којима је у оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије и Светске банке „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“- DILS спроведен поступак спољашњег оцењивања у периоду септембар – децембар 2013. године.      Министарка [...]

 • Даље
 • 23.10.2013
 • ПOTПИСAНИ УГOВOРИ СA 15 ЗДРAВСTВEНИХ УСTAНOВA ЧИJИ JE OСНOВAЧ ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 • 21. oктoбрa 2013. гoдинe у Нoвoм Сaду директори 15 здравствених установа чији је оснивач Влада Аутономне Покрајине Војводине потписали су са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије уговор о акредитацији. Здравствене установе са којима је потписан уговор о акредитацији су: Институт зa здрaвствeну зaштиту дeцe и oмлaдинe Вojвoдинe, Институт зa oнкoлoгиjу Вojвoдинe, Институт зa кaрдиoвaскулaрнe [...]

 • Даље
 • Пројекат ”Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - DILS
  Влада Републике Србије реализује из средстава зајма Светске банке

 • DILS
 • Razvoj Zdravstva Srbije

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs