Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Израда нових стандарда

ФОРМИРАНА СПЕЦИЈАЛНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА ОБЛАСТ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Крајем 2012. године, тачније 21.децембра, одржан је први, конститутивни састанак СРГ за израду акредитационих стандарда за област стоматолошке здравствене заштите. Чланови су:

 • Mr.sc.dr Јасмина Текић, Стоматолошки Факлутет, Универзитет у Београду
 • Prim. Dr Владимир Пишчевић, Министарство Здравља
 • Prof.dr Дубравка Mарковић, Медицински Факултет, Универзитет у Новом Саду
 • Prof.dr Небојша Крунић, Медицински Факултет, Универзитет у Нишу
 • Doc. Dr Татјана Кањевац, Факултет Медицинских Наука, Универзитет у Kрагујевцу
 • Dr stom. Верица Лазић, РФЗО
 • Doc. dr Раде Живковић, Стоматолошка Комора
 • Dr Драгана Голић-Шутић, Институт за јавно здравље Србије-Батут

 

Договорено је да председник СРГ буде Mr.sc.dr Јасмина Текић, Стоматолошки Факлутет, Универзитет у Београду, а подпредседник Prim. Dr Владимир Пишчевић, Министарство Здравља. Након тога др Манић, директорка Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, је отпочела састанак презентацијом на тему формирања акредитационог програма у Србији, оснивања Агенције и њеног досадашњег рада. Присутни чланови специјалне радне групе ближе су упознати са процесом акредитације и њеним основним компонентама (самооцењивање и спољашње оцењивање), скалом за оцењивање и израђеним сетовима стандарда за акредитацију.

Након тога Марија Митић, виши стручни сарадник за акредитационе стандарде,  је представила принципе за израду стандарда у области здравстене заштите ISQua (Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите), на основу којих су израђени досадашњи стандарди, а који ће бити узор и за израду стандарда  за стоматолошку здравствену заштиту.

Сви су се сложили да је јако битно израдити стандарде у овој области и да ће ова радна група бити прва у региону са израђеним стандардима у области стоматолошке здравствене заштите.

Одржан други састанак Специјалне радне групе за израду стандарда за област стоматолошке здравствене заштите

Други састанак СРГ одржан је 29. јаунара 2013.године и протекао је у радној атмосфери. Присутни чланови СРГ су отпочели израду стандарда за примарни ниво здрвствене заштите у области стоматолошке здравствене заштите.

 

ФОРМИРАНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

У циљу развијања и израде сета стандарда за акредитацију у области менталног здравља и области физикалне медицине и рехабилитације,  како би се обезбeдио  процес сталног унапређења квалитета рада и услуга, са посебним освртом на  безбедност пацијента,Агенција је 14. новембра 2011. године формирала Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља и Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације.

Именовани чланови Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља су:

 • за председника, Проф. др Душица Лечић – Toшевски, Институт за ментално здравље, Београд,
 • за потпредседника, Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника КЦ Крагујевац,  
 • за чланове:
 • Прим. др Небојша Илић, Дом здравља Ниш;
 • асист. др Милица Пејовић-Милованчевић, Институт за ментално здравље;
 • вмс Татјана Правиловић, Институт за ментално здравље;
 • др Нађа Марић – Бојовић, доцент Медицинског факултета у Београду;
 • др Цветана Црнобарић, mr sci med, Институт за ментално здравље;
 • др Драгана Налић, Дом здравља Вождовац;
 • др Бранка Стаматовић-Гајић, Општа болница Ваљево;
 • др Александра Лукић,Републички завод за здравствено осигурање.

Именовани чланови Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације су:

 • за председника, Проф. др Милица Лазовић, Институт за рехабилитацију, Београд;
 • за потпредседника, Асистент др Емилија Дубљанин Распоповић, Медицински факултет Универзитета у Београду;
 • за чланове:
 • Проф. др Ивана Петронић, Универзитетска дечија клиника, Београд;
 • Проф. др Гордана Девечерски, Клиника за медицинску рехабилитацију, КЦ Војводине, Нови Сад;
 • Прим. др Ранка Крунић-Протић, Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС Београд;
 • др Никола Сремчевић, Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача;
 • прим. др Биљана Марјановић, Дом здравља Чукарица, Београд;
 • Проф. др Олга Поповић – Младеновић, Вишa здравстенa струковна школa у Земуну;
 • др Зоран Јовановић, Републички завод за здравствено осигурање Србије, Београд;
 • прим. др Весна Вујичић, Дом здравља Савски Венац, Београд.

Специјалне радне групе за израду стандарда имају следеће задатке:

1. предглед постојеће законске регулативе;

2. истраживање и утврђивање осталих организација, које се баве питањима безбедности и квалитета рада у поменутим областима;

3. истраживање и утврђивање добре праксе са посебним освртом на стандарде за акредитацију;

4. препоруке Агенцији који су стандарди најпримењивији;

5.израда стандарда за акредитацију у поменутим областима;

6. друге активности по потреби.

Специјална радна група за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља почела је са радом 24. новембра 2011. године, када је одржан први састанак, на коме је усвојен Пословник о раду, а чланови радне групе упознати са процесом и принципима који се користе у развијању стандарда.

Први састанак Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације заказан је за 28. новембар 2011. године.

 

ИЗРАДА СТАНДАРДА КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ, ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ, АПОТЕКЕ И РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ (ОД ОКТОБРА 2009. ГОДИНЕ ДО АПРИЛА 2010. ГОДИНЕ)

У циљу развијања и израде стандарда за акредитацију, Агенција је у октобру 2009. године формирала Специјалне радне групе за израду стандарда за лабораторије, апотеке и радиолошку дијагностику, које су до краја 2009. године одржале 4 састанка.

Специјалне радне групе за израду стандарда за лабораторије, апотеке и радиолошку дијагностику, у сарадњи са Агенцијом и уз подршку Пројекта Министарства здравља и Европске уније „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ у виду техничке подршке међународног експерт за ISQua стандарде за стално унапређење квалитета, ангажованог на пројекту, до априла 2010. године одржале су још три састанка.

Специјалне радне групе су израдиле и утврдиле садржај нацрта стандарда за акредитацију апотека, стандарда за акредитацију лабораторија и стандарда за акредитацију у дијагностичкој радиологији, који чине саставни део стандарда за акредитацију зрдравствених установа сва три нивоа здравствене заштите.
Управни одбор Агенције усвојио је предложене нацрте стандарда на својој 14. седници одржаној дана 30. јула 2010. године.

Стандарда за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и Стандарда за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите дати су у процедуру усвајања од стране Владе.

Стандарди за акредитацију здравствених установа су по усвајању од стране Управног одбора Агенције, пилотирани у здравственим установама које учествују у Пројекту Министарства здравља и Европске уније „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“. Пројекат је након спроведеног јавног конкурса, изабрао десет здравствених установа из приватног и државног сектора, у којима ће се тестирати процес акредитације: Општа болница Ужице, Општа болница Зрењанин,Општа болница „Белмедик“, ОРЛ Клиника – КЦС, Дом здравља „Др Ристић“, Дом здравља Лесковац, Дом здравља Крагујевац, Апотека Суботица, Апотека Фарманеа и Завод за лабораторијску дијагностику Биомедика.

 • Facebook
 • twitter
 • Hatena

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs