Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ФОРМИРАНА СПЕЦИЈАЛНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ИЗ ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије формирала је 12. децембра 2017. године Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне  медицине, како би се обезбeдио процес сталног унапређења квалитета рада и услуга у овој области здравствене заштите, са посебним освртом на безбедност пацијента.

Имајући у виду специфичност поступка акредитације, у коме према међународној пракси, стандарде за акредитацију здравствених установа утврђују здравствени професионалци, Агенција се дописима обратила референтним институцијама: Министарству здравља Републике Србије, Медицинским факултетима, Универзитета у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, Српском Лекарском Друштву-Секцији за нуклеарну медицину, Удружењу за нуклеарну медицину Србије, Удружењу радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије и Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, са захтевом да предложе своје представнике, који ће бити  чланови СРГ за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине.

Именовани чланови Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине су:

  1. за председника Проф.др Вера Артико, Медицински факултет, Универзитета у Београду
  2. за потпредседника Проф.др Јасна Михаиловић, Медицински факултет, Универзитета у Новом Садy
  3. Проф. др Маринa Влајковић, Медицински факултет, Универзитета у Нишу
  4. Проф.др Милован Матовић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу
  5. Проф.др Драгана Шобић Шарановић, Медицински факултет, Универзитета у Београду
  6. Доц.др Радмила Жеравица, Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду
  7. Др Аида Афган, Српско Лекарско Друштво-Секција за нуклеарну медицину
  8. Др Снежана Пантић Аксентијевић, Министарство здравља Републике Србије
  9. Tатјана Кркаловић, Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије
  10. Стефан Рафајловић, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Специјална радна група формирана је у циљу израде стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине, поштујући принципе за израду стандарда у области здравствене заштите ISQua (Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите), на основу којих су израђени досадашњи стандарди, а који ће бити узор и за израду стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине. Током израде стандарда спрецијална радна група узимаће у обзир законску регулативу у области нуклеарне медицине, доступна истраживања и добру праксу у Европској унији и региону, са посебним освртом на стандарде за акредитацију у области нуклеарне медицине.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs