Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНТА“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, 4-5. ОКТОБАР 2012.

Након инаугурације Регионалног здравственог развојног центара за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите Здравствене мреже Југоисточне Европе одржана је дводневна радионица о безбедности пацијента. Радионица је одржана са циљем да се повећа свест и унапреди знање о концептима безбедности пацијента, да се представе основни принципи побољшања квалитета и управљања ризиком у здравству, укључујући улогу ефикасне комуникације и праћење механизама, обезбеди платформа за размену искустава и размену информација, укључујући приче о успеху и изазовима у земљама учесницама у области безбедности пацијента као и да се јачају технички капацитети новооснованог Центра и јачање суб-регионалне мреже посвeћене том задатку.

                   

                   

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs