Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНA КOНTИНУИРAНA EДУКAЦИJA СПOЉAШЊИХ OЦEЊИВAЧA AЗУС-A У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ, 3. ЈУЛИ 2012

У уторак 3. јула у просторијама Хотела Ðœ одржана је радионица „Обука за спољне оцењиваче за акредитацију здравствених установа у области  управљања медицинским отпадом“ уз подршку Пројекта Министарства здравља “Техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији”, финансираног средствима Европске уније. Радионици су присуствовали спољашњи оцењивачи који су кроз презентације упознати са новинама у вези управљања медицинским отпадом. У првом делу састанка, презентације су одржали др Снежана Манић, директор Агенције за акредитацију, затим др Верица Јовановић, национални координатор пројекта, Јан Герит Тесик, руководилац пројекта техничка подршка за третман медицинског отпада у Србији, као и представници Института за јавно здравље „М.Ј.БАТУТ“. Други део састанка је био отворен за стручна питања и дискусију од стране учесника радионице.

  

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs