Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПРВИ ДЕО ОБУКЕ ЗА ПРОЦЕС САМООЦЕЊИВАЊА У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА 24 ДОМОВА ЗДРАВЉА ИЗ ПРОЈЕКТА „ДИЛС“

У периоду  од  4. јуна 2012  до 6. јула 2012 одржане су обуке за самооцењивање у 24 домова здравља из пројекта Министарства Здравља финансиран средствима Светске банке – пројекат „Дилс“. Обуке су држане од стране  Агенције  за акредитацију, и састојале су се од упознавања запослених – тимова за самооцењивање са акредитацијским стандардима и критеријумима као и начином припреме документације и поступком оцењивања.

Двадесет и пет домова здравља који су прошли први део обуке за самооцењивање су:

Дз Земун; Дз Гроцка; Дз Нови Београд; Дз Стари Град; Дз Савски венац; Дз Апатин; Дз Нови Сад; Дз Бачка Топола; Дз Пландиште; Дз Жабари; Дз Владимирци; Дз Трстеник; Дз Ивањица; Дз Косјерић; Дз Ћићевац; Дз Блаце; Дз Рековац; Дз Медвеђа; Дз Варварин; Дз Пожега; Дз Дољевац; Дз Ниш; Дз Ужице и Дз  Врање.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs