Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПРЕУЗМИТЕ ФИНАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

У одељку ПРЕУЗМИТЕ НОВИ ВОДИЧ налазе се финалне верзије Националних водича добре клиничке праксе, израђене током 2011. године у оквиру Републичке стручне комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе Министарства здравља Републике Србије.

Национални водичи добре клиничке праксе намењени су докторима медицине за сва три нивоа здравствене заштите. Водичи су „систематски развијене тврдње које помажу практичару и пацијенту да одлуче о одговарајућој здравственој заштити за специфичне клиничке околности.“ Institute of Medicine (1990). Засновани су на најбољим доступним доказима (докази генерисани систематским прегледима и синтезом публиковане медицинске литературе) и представљају подршку и помоћ здравственим професионалцима али нису замена за њихово знање и вештине.

Министарство здравља одлучило се да приступи изради националних водича са циљем да се унапреди квалитет и безбедност пружене здравствене заштите, као и исход по здравље пацијента и популације у целини.

Водичи клиничке праксе могу:

  •  Давати препоруке о третману, здравственој заштити,
  •  Бити основа за развијање стандарда у здравственој заштити,
  •  Бити коришћени у едукацији професионалаца,
  •  Помоћи пацијентима у доношењу информисаних одлука,
  •  Унапредити комуникацију и поверење између пацијената и здравственог професионалца.

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе утврдила је теме за израду интегрисаних националних водича у 2011. години: исхемијска болест срца, цереброваскуларне болести (исхемијски мождани удар), карцином плућа, депресија, дијабетес и хипертензија. Од ових шест водича израђено је пет. Израда водича за дијабетес одложена је за 2012. годину због усклађивања са новим међународним препорукама. Поред утврђених тема већ израђени водичи за липидске поремећаје, поремећај рада штитасте жлезде и третман препонских кила код одраслих су усклађивањем са Упутством за израду водича и рецензијом комисије такође постали национални водичи.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs