Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

СПРОВЕДЕНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ ПОСЕТЕ У ДЕСЕТ АКРЕДИТОВАНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

У периоду од 17. до 29. маја 2012. године спроведене су редовне годишње посете у десет здравствених установа (Дом здравља  „Др Милорад – Мика Павловић“Инђија, Дом здравља Свилајнац, Дом здравља Ада, Дом здравља Бела Паланка, Дом здравља Вождовац, Дом здравља Кнић, Дом здравља Осечина, Дом здравља Шабац, Општа болница Сремска Митровица и КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“) које су успешно завршиле поступак акредитације током маја и јуна 2011. године.

Спољашњи оцењивачи Агенције обавили су посете у циљу утврђивања имплементације плана за унапређење квалитета, а на основу препорука из Извештаја о акредитацији и начина одржавања стечене акредитације.

Редовној акредитацијској посети Дому здравља  „Др Милорад – Мика Павловић“Инђија и КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ присуствовали су представници Министарства здравља Црне Горе Прим. др Јадранка Лакићевић, помоћник министра и Лорена Влаховић, саветник у сектору за контролу и унапређење квалитета.  Циљ њихове  посете Агенцији и здравственим установама било је упознавање са поступком акредитације и активностима везаним за континуирано унапређење квалитета, које се предузимају на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите у Србији.

                    

                   

                   

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs