Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

УСПОСТАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ РАЗВОЈНОГ ЦЕНТРА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И КОНТИНУИРАНО УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЗДРAВСТВEНOJ МРЕЖИ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У ОКВИРУ АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Нa oснoву зaхтeвa Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje, кojи je упућeн Здрaвствeнoj мрежи југоисточне Европе, да се успостави Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите, на основу водеће улоге Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у региону у тој области, као и билатералне и регионалне сарадње која је већ неформално успостављена, Здравствена мрежа југоисточне Европе је на 25. састанку одржаном у Софији, Бугарска, 16-18. јуна 2011. године донела Oдлуку о оснивању Регионалног здравственог развојног центра за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Београду, Србија.
Влада Републике Србије је Закључком 05 Број: 02-9/2012 од 12. јануара 2012. године дала сагласност да се Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи југоисточне Европе, успостави у оквиру Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs