Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

У АГЕНЦИЈИ ОДРЖАНИ ЕДУКАТИВНИ САСТАНЦИ ЗА 24 ДОМА ЗДРАВЉА УКЉУЧЕНА У ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ

У прoстoриjaмa Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje, 30. и 31. мaja 2012. гoдинe oдржaни су eдукaтивни сaстaнци у циљу припрeмe здрaвствeних устaнoвa зa сaмooцeњивaњe у пoступку aкрeдитaциje.  Сaстaнцимa су присуствoвaли прeдстaвници 24 дoмa здрaвљa (Земун, Гроцка, Апатин, Трстеник, Ивањица, Косјерић, Ћићевац, Пландиште, Блаце, Дољевац, Бачка Топола, Ниш, Ужице, Савски Венац, Стари Град, Нови Сад, Врање, Рековац, Медвеђа, Варварин, Владимирци, Жабари, Пожега, Нови Београд), који су потписали уговоре о акредитацији са Агенцијом, а којима је у оквиру ДИЛС пројекта, Министарство здравља доделило део финансијских средстава, у циљу унапређења квалитета рада здравствених установа.

Присутни су упознати са поступком и значајем акредитације, активностима које је потребно да предузму у својим здравственим установама, као што су формирање тимова за самооцењивање и начин извештавања у поступку акредитације. Састанку су присуствовали директори домова здравља и координатори за акредитацију.

         

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs