Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ФОРМИРАНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

У циљу развијања и израде сета стандарда за акредитацију у области менталног здравља и области физикалне медицине и рехабилитације,  како би се обезбeдио  процес сталног унапређења квалитета рада и услуга, са посебним освртом на  безбедност пацијента, Агенција је 14. новембра 2011. године формирала Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља и Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације.

Именовани чланови Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља су:

 • за председника, Проф. др Душица Лечић – Toшевски, Институт за ментално здравље, Београд,
 • за потпредседника, Проф. др Горан Михајловић, Психијатријска клиника КЦ Крагујевац,  
 • за чланове:
 • Прим. др Небојша Илић, Дом здравља Ниш;
 • асист. др Милица Пејовић-Милованчевић, Институт за ментално здравље;
 • вмс Татјана Правиловић, Институт за ментално здравље;
 • др Нађа Марић – Бојовић, доцент Медицинског факултета у Београду;
 • др Цветана Црнобарић, mr sci med, Институт за ментално здравље;
 • др Драгана Налић, Дом здравља Вождовац;
 • др Бранка Стаматовић-Гајић, Општа болница Ваљево;
 • др Александра Лукић,Републички завод за здравствено осигурање.

Именовани чланови Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације су:

 • за председника, Проф. др Милица Лазовић, Институт за рехабилитацију, Београд;
 • за потпредседника, Асистент др Емилија Дубљанин Распоповић, Медицински факултет Универзитета у Београду;
 • за чланове:
 • Проф. др Ивана Петронић, Универзитетска дечија клиника, Београд;
 • Проф. др Гордана Девечерски, Клиника за медицинску рехабилитацију, КЦ Војводине, Нови Сад;
 • Прим. др Ранка Крунић-Протић, Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС Београд;
 • др Никола Сремчевић, Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача;
 • прим. др Биљана Марјановић, Дом здравља Чукарица, Београд;
 • Проф. др Олга Поповић – Младеновић, Вишa здравстенa струковна школa у Земуну;
 • др Зоран Јовановић, Републички завод за здравствено осигурање Србије, Београд;
 • прим. др Весна Вујичић, Дом здравља Савски Венац, Београд.

Специјалне радне групе за израду стандарда имају следеће задатке:

1. предглед постојеће законске регулативе;

2. истраживање и утврђивање осталих организација, које се баве питањима безбедности и квалитета рада у поменутим областима;

3. истраживање и утврђивање добре праксе са посебним освртом на стандарде за акредитацију;

4. препоруке Агенцији који су стандарди најпримењивији;

5.израда стандарда за акредитацију у поменутим областима;

6. друге активности по потреби.

Специјална радна група за израду Стандарда за акредитацију у области менталног здаравља почела је са радом 24. новембра 2011. године, када је одржан први састанак, на коме је усвојен Пословник о раду, а чланови радне групе упознати са процесом и принципима који се користе у развијању стандарда.

Први састанак Специјалне радне групе за израду Стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилитације заказан је за 28. новембар 2011. године.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs