Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

АЗУС ДОБИО СЕРТИФИКАТ „ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

Центар за истраживање мишљења клијената доделио је АЗУС-у сертификат „Фирма од поверења“ који се додељује привредницима са добром репутацијом међу својим клијентима и пословним сарадницима. Сертификатом се потврђује, осим репутације, доследност у раду, као и коректна сарадња са клијентима.

На овај начин додатно је потврђено да је АЗУС у реализацији својих активности кредибилан партнер здравствених установа у Републици Србији и да као државна институција која обавља послове које јој је поверила Влада Република Србија успешно и професионално ради на сталном унапређењу квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, а све у циљу квалитетне и адекватне подршке реформама здравственог система Републике Србије.

20170922152943_00001  20170922153014_00001

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs