Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

АЗУС НА СЕМИНАРУ У ЦРНОЈ ГОРИ

Министарство здравља Црне Горе упутило је позив АЗУС-у за учешће на Семинару „Акредитација и стандардизација здравствених установа у Црној Гори”. Семинар је одржан у периоду од 21. до 22.децембра 2022. године у Колашину. Представници АЗУС-а на овом семинару били су директор АЗУС-а Владимир Арсеновић и шеф одељења Марија Митић који су током дводневног семинара презентовали досадашњи рад и искуства везано за акредитацију у Србији.

 

Првог дана семинара одржан је састанак представника АЗУС-а и чланова Радне групе за акредитацију у Министарству здравља Црне Горе. Имајући у виду да у Црној Гори није започет поступак акредитације здравствених установа, као и да нису израђени подзаконски акти везани за реализацију поступака акредитације нити стандарди за акредитацију, циљ представника АЗУС-а био је да представницима Радне групе презентују модел акредитације који се примењује у Србији, као и бенефите здравственог система и установа од концепта акредитације.

 

Директор АЗУС-а Владимир Арсеновић је презентовао дугогодишњи пут успостављања акредитацијког система и поступка у Србији, почевши од пројектних активности кроз подршку Светске Банке након чега је основан АЗУС, па преко легислативе која је усвојена и мењана током година, до конкретних бенефита које има здравствени систем, здравствене установе, као и пацијетни. Посебно је наглашена чињеница да је у акредитацији пацијент у центру лечења. Радној групи Министарства здравља је предочено да је акредитација једини континуирани и одржив поступак за стално унапређење квалитета и да за разлику од индикатора квалитета и стручног надзора, представља динамички концепт праћења и унапређења квалитета здравствене заштите. Додатно, представљена је оквирна финансијска калкулација трошкова успостављања и развоја система акредитације и израде стандарда за акредитацију према величини здравственог система у Црној Гори.

 

Такође су представљене препреке и изазови са којима се Агенција сусретала током увођења акредитације, али исто и бенефити којих је свакако било много више током развоја система акредитације у Србији. С тим у вези и упркос чињеници да је акредитација доборовољна, у Србији је преко 50% установа из Плана мреже здравствених установа (државни сектор) бар једном била у поступку акредитације, чак 31% установа тренутно има важећи акредитацијски статус, а 25 установа се налази у спровођењу поступка акредитације. Приватни сектор је такође пролазио кроз поступке акредитације и реакредитације и број приватних установа и пракси које подносе захтеве за акредитацију је све већи. Тренутно је 28 установа из приватног сектора завршило бар једном поступак акредитације.

 

Марија Митић, шеф одељења у АЗУС-у презентовала је компоненте акредитације и навела да је акредитација доказано средство за евалуацију рада здравствене установе, изузетно ефикасна код унапређења рада менаџмента здравствене установе и поуздано средство за обезбеђивање сигурне радне средине која смањује ризике како за запослене, тако и за пацијенте. Радној групи Министарства здравља Црне Горе представљен је сет стандарда за примарни ниво здравствене заштите, као и за секундарни и терцијарни ниво, комплетан процес поступка акредитације од тренутка потписивања уговора о акредитацији до добијања акредитацијског статуса, односно до додељивања решења о акредитацији. Представљени су и даљи процеси у вези контунуираног праћење квалитета рада и безбедности пацијента у акредитованој установи.

Другог дана семинара представницима домова здравља и једне болнице у Црној Гори представници АЗУС-а презентовали су конкретне добити од акредитације здравствене установе и шта је заправо смисао акредитације. Стављен је нагласак на то који су бенефити за менаџмент установе и шта акредитација омогућава менаџменту установе и запосленима у установи. Кроз конкретне примере из праксе у Србији на разумљив начин представљени су концепт и фазе поступка акредитације. На крају је наглашено да здравствена установа добровољно приступа поступку акредитације како би унапредила здравствену заштиту и услуге које пружа и створила безбеднију средину за рад запослених и боравак пацијената у здравственој установи.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs