Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Зашто бити акредитован?

Установа која је добила акредитацију је доказала Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије да поседује:

  • Детаљне процедуре управљања ризицима у оквиру читаве организације који обезбеђују максималну сигурност пацијенту-клијенту
  • Свеобухватан систем квалитета који активно трага за проблемима током пружања услуга и настоји да их исправи
  • Усаглашеност у свим кључним аспектима здравствене заштите на начин како то прописује Агенција за акредитацију здравствених установа Србије.

Када организација добије акредитацију то не гарантује да неће имати никакве пропусте, већ да уколико се и када такви пропусти догоде, она поседује успостављен систем који их открива, исправља и настоји да обезбеди да не дође до њиховог понављања.

Предности које здравствена установа стиче акредитацијом су следеће:

  • Унапређење квалитета здравствене заштите постављањем оптималних и достижних циљева испуњења акредитацијских стандарда.
  • Формирање база података здравствених установа које успешно испуњавају одређене стандарде и критеријуме.
  • Смањење трошкова здравствене заштите као резултат унапређења квалитета пружања услуга и безбедности пацијената.
  • Обезбеђивање тренинг програма и додатног усавршавања, као и пружање консултантских услуга руководству и особљу за побољшање начина рада и увођење „добре праксе“ у области здравствене заштите.
  • Повећање поверења јавности у квалитет здравствене заштите.
  • смањење могућности настанка ризика и повећање безбедности пацијената и запослених.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs