Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Акредитацијске посете у девет здравствених установа у периоду од 28.11 – 09.12 .2010. године

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије у сарадњи са Пројектом „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ организовала је, у периоду од 28. новембра до 9. децембра 2010. године, акредитацијске посете у девет здравствених установа укључених у поступак пилотирања акредитације у оквиру Пројекта који финансира Европска унија.

Девет здравствених установа у којима је спроведено спољашње оцењивање у наведеном периоду су:

1. Општа болница Ужице
2. Општа болница Зрењанин
3. Општа болница „Белмедик“
4. Дом здравља „Др Ристић“
5. Дом здравља Лесковац
6. Дом здравља Крагујевац
7. Апотека Суботица
8. Апотека Фарманеа
9. Завод за лабораторијску дијагностику Биомедица

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs