Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Биографија

Рођена je 1964. године у Нишу. Дипломирала на Медицинском факултету Универзитета у Нишу 1987. Специјализацију из офталмологије завршила 1999. на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Као офталмолог радила до фебруара 2006. Од марта 2006. радила на Пројекту Министарствa здравља финансираном из кредита Светске банке „Развој здравства Србије“, као консултант за акрeдитацију у Јединици за квалитет у оквиру Јединице за управљање пројектима Светске банке. Едукације из области акрeдитације стекла у Канади и Ирској у току 2006.- 2008. Едукацију из области клиничких путева стекла је у летњој школи у Италији 2007. Октобра 2008. године је именована за привременог директора, а јуна 2009. изабрана на јавном конкурсу за директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.
Говори енглески језик.
Удата, мајка двоје деце.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs