Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА- ПОВЕЋАВА СЕ БРОЈ АКРЕДИТОВАНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Jedro  DZBelMedic

Од почетка 2016. године сертификат о акредитацији додељен је и Дому здравља Једро на период од седам година, Дому здравља Бел Медик на период од седам година, Општој болници Врбас на период од три године, Општој болници Суботица на период од три године.

OB_Vrbas  OB_Subotica

Све установе су кроз поступак акредитације постигле веома висок степен усаглашености са стандардима и показале опредељеност ка успостављању система континуираног унапређења квалитета рада и безбедости и пацијената и запослених.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs