Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕ АКРЕДИТОВАО АЗУС-ов ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЧЕ

У оквиру акредитације програма континуиране едукације АЗУС је у сарадњи са Академијом за континирану медицинску едукацију (АКМЕ) у априлском року 2017. године Здравственом савету Републике Србије доставио на акредитацију целокупан едукативни програм АЗУС-а који се односи на едукацију 100 кандидата за спољашње оцењиваче АЗУС-а. Програм АЗУС-а за едукацију састоји се од 3 теоријска и 5 практичних модула за едукацију.

Здравствени Савет Републике Србије је дана 19. маја 2017. године Одлуком број 153-02-1697/2017-01 акредитовао целокупан програм АЗУС-а који се односи на едукацију 100 кандидата за спољашње оцењиваче АЗУС-а. Ова одлука формално је објављена и посебним одлукама за сваки АЗУС-ов модул број А-1-1502/17, А-1-1503/17, А-1-1504/17, А-1-1505/17, А-1-1506/17, А-1-1507/17, А-1-1508/17 и А-1-1512/17. Акредитација овог програма важи до 19. маја 2018. године.

На овај начин полазници едукативног програма АЗУС-а, као и предавачи, изузев немедицинских радника, моћи ће да остваре адекватан број бодова по сваком одслушаном и положеном модулу за едукацију.

При изради целокупног програма за едукацију 100 кандидата за спољашње оцењиваче АЗУС је имао и одличне сараднике из Академије за континирану медицинску едукацију, Центра – Школе јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите Медицинског факултета Универзитета у Београду и Факултета организационих наука у Београду.

Акредитацијом програма за едукацију 100 кандидата за спољашње оцењиваче препознато је да едукација из области акредитације здравствених установа, која ставља акценат на стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедност пацијената, представља и представљаће битну компоненту за стицање мултидисциплинарног теоријског и практичног знања не само за кандидате који ће проћи едукативну обуку, већ и за сва лица запослена у здравственом систему Републике Србије.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs