Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 1/19

Измена конкурсне документације ЈНМВ 1/19 гориво

Одговор на захтев за измену конкурсне документације ЈНМВ 1/19

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs