Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ИМЕНОВАН НОВИ ВД ДИРЕКТОР АЗУС-а

Влада Републике Србије је Решењем 24 број 119-278/2016 од 14.01.2016. године именовала новог вршиоца дужности АЗУС-а Владимира Арсеновића.

Владимир Арсеновић је креатор једног дела стратешких документа при оснивању АЗУС-а октобра 2008. године, а запослен је на неодређено време у АЗУС-у од 2009. године као шеф једног од одељења АЗУС-а.

Новоименовани вд директор АЗУС-а дипломирао је на Економском факултету у Београду 1999. године, а 2012. године је завршио Специјалистичке академске студије II степена на студијском програму „Менаџмент здравствених установа“, где је одбранио специјалистички рад на тему: „Акредитација здравствених установа као метод унапређења управљања људским ресурсима.“

Ожењен је, отац једног детета. Говори енглески језик.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs