Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ИНФОРМАЦИЈА О АКРЕДИТАЦИЈИ У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У првој недељи након објављивања Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 29/2020), а у циљу адекватног одговора на сузбијање ширења заразног вируса COVID – 19, АЗУС је донео неколико закључака којима је, између осталог, обављање пословних активности прилагодио новонасталој ситуацији спроводећи их у online режиму. С тим у вези, привремено су обустављене активности које захтевају физичко присуство лица у здравственим објектима.

Тиме се спољашња оцењивања квалитета рада и редовне годишње посете у здравственом систему Републике Србије неће спроводити током трајања ванредног стања. У овом периоду мироваће и сви временски рокови поводом спровођења појединих фаза из поступака акредитације који су уговорени између АЗУС-а и подносиоца захтева за стицање акредитације или субјеката који су добили решење о акредитацији. Такође, током овог периода, а у циљу унапређења квалитета рада здравствених субјеката, перманентно ће се пратити и појединачно разматрати сви услови за могућност наставка пословних активности у случају позитивних процена целокупних безбедоносних критеријума рада свих учесника ових поступака.

АЗУС истиче да је приоритет да сви допринесу ефикасности потпуног спровођења прописаних мера Владе Републике Србије и да се свим актерима здравствене заштите у Републици Србији отвори максималан маневарски простор у спровођењу мера контроле даљег обољевања становништва и сузбијања ширења овог заразног вируса. У овим ванредним условима додатни значај добијају стандардизовани приступи пријему, дијагностици и лечењу пацијената, али и безбедност пацијената, лекара и медицинског особља, као и безбедно управљање простором и опремом.

Обавештавамо све који желе или планирају да АЗУС-у поднесу Захтев за стицање акредитације да ће они бити разматрани након истека трајања ванредног стања у Републици Србији. Такође, све установе које су већ добиле решење о акредитацији или се налазе у некој од фаза поступка акредитације могу наставити пословну сарадњу са АЗУС-ом у овом периоду у складу са новим режимом рада АЗУС-а.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs