Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

КОНТАКТ БРОЈЕВИ АЗУС-а

Услед техничких проблема у функционисању фиксне телефонске мреже у АЗУС-у, а у циљу омогућавања добијања информација у временском периоду док не буде отклоњен наведени проблем, контакт бројеви мобилних телефона у АЗУС-у по одговарајућим областима су следећи:

ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ ПОСТУПЦИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ: 064 88 11 989.

ИНФОРМАЦИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ И ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ: 064 88 11 994.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ФИНАНСИЈАМА: 064 88 11 997.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИМ И АДМИНИСТРАТИВНИМ ПОСЛОВИМА: 064 88 11 992.

Након што проблем фиксне телефонске мреже буде решен, на располагању ће бити, као и до сада, бројеви фиксних телефона АЗУС-а о чему ће такође бити постављена вест на интернет презентацији АЗУС-а.

Осим мобилних бројева, константно је на располагању електронска пошта АЗУС-а:

office@azus.gov.rs 

Ваша Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs