Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

МЕЂУНАРОДНА РАДИОНИЦА О АКРЕДИТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ЈАДРАНСКОЈ РЕГИЈИ – 23.11.2015.

У oргaнизaциjи Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje, кao пaртнeрa  AdriHealthMob-a, oдржaна је међународна рaдиoница „Jaдрaнски мoдeл oдрживe мoбилнoсти у здрaвствeнoм сeктoру – Код 1 стр./0009/1“.

P1050489 P1050486

Међународна радионица о акредитацији здравствених установа у јадранској регији одржана је 23. Новембра 2015. у хотелу Мажестик – Београд, Србија.

P1050490 P1050492

Поздравну реч, увод и циљеве AdriHealthMob пројекта представила је Др Радољупка Радосављевић, Пројектни менаџер и Директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС).

Испред Федералног министарства здравства Босне и Херцеговине говорила је Аида Спахић.

P1050498 P1050500

Уследило је представљање акредитационог програма Србије Александра Лабуса из АЗУС-а.

Акредитацију Опште болнице Смедерево изложио је Др Ненад Ђорђевић.

P1050511 P1050513

P1050514 P1050506

Др Мирјана Живковић Шуловић је говорила о улози Института за јавно здравље Србије у унапређењу квалитета здравствене заштите.

Емир Куртовић је одржао презентацију испред Федералног министарства здравства Босне и Херцеговине.

P1050518 P1050526

Затим је представљен Хрватски Завод за телемедицину од стране Жељка Шустра.

Кључни експерти АЗУС-а Саша Спасић и Александар Трифуновић одржали су презентацију „Одрживи транспорт у систему здравствене заштите“.

P1050527 P1050528

Nicolas Petropoulos, Innopolis Centre for Inovation and Culture је представио пројекат EA SEA-WAY Sustainable Smart Open Innovation Network SMART INNO.

P1050475 P1050480

 

 

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs