Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА АЗУС-а НАКОН ИСТЕКА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Дана 5. маја 2020. године АЗУС је донео Одлуку о утврђивању ближих услова врсте и начина примене превентивних безбедоносно-здравствених мера у АЗУС-у којом је прописано и да се од 11. маја 2020. године АЗУС враћа у редован режим рада. На тај начин, наставиће се обављање свих оних пословних активности које су посебним закључком АЗУС-а у току трајања ванредног стања у Републици Србији привремено обустављене због потребе физичког присуства лица у здравственим објектима. Такође, закључком АЗУС-а је током трајања ванредног стања одређено мировање временских рокова поводом спровођења појединих фаза из поступака акредитације који почињу поново да теку наредног дана од дана формалног укидања ванредног стања у Републици Србији.

Поверене послове АЗУС ће спроводити сходно Наредби о проглашењу епидемије заразне болести Covid-19, као и у складу са осталим важећим актима у Републици Србији и интерним актима АЗУС-а који регулишу ову област. Тиме ће наставак активности АЗУС-а појединачно респектовати здравствено-безбедоносну ситуацију у свакој здравственој установи. Ово подразумева и примену прецизно прописаних превентивних и заштитних мера у циљу унапређења рада здравствених установа, али и спречавања обољевања од заразне болести Covid-19 запослених лица у здравственим установама, запослених Агенције и спољашњих оцењивача Агенције, што додатно треба да допринесе ефикасности мера на сузбијању даљег ширења заразне болести Covid-19 у Републици Србији.

У наставку рада АЗУС ће додатни акценат ставити на области функционисања здравствених установа у условима присуства заразне болести Covid -19. Као и до сада, АЗУС ће посебну пажњу обратити на доказе доследног спровођења критеријума стандардизованог приступа пријему, дијагностици и лечењу пацијената и њиховој укупној безбедности, као и на доказе стандардизованог управљања процесима безбедности рада лекара, медицинског особља и немедицинског кадра, уз праћење доказа безбедног управљања простором, опремом и лековима. АЗУС је наведене критеријуме увек ригорозно оцењивао, а и убудуће ове области остаће базни приоритет АЗУС-а које треба доследно и правилно да се спроводе у акредитованим здравственим установама у Републици Србији и након проглашења престанка ове епидемије.

Сви потенцијално нови корисници услуга АЗУС-а могу да поднесу Захтев за стицање акредитације уколико су заинтересовани да уђу у поступак акредитације или реакредитације. Имајући у виду да су активности за одређени број здравствених установа у току трајања ванредног стања привремено обустављене, све актуелне и нове кориснике услуга АЗУС-а молимо за стрпљење приликом наставка активности које ћемо реализовати у најкраћем могућем временском року. Након спровођења припремних радњи и утврђивања детаљног плана даљих активности, сви корисници услуга АЗУС-а биће благовремено обавештени о будућим посетама АЗУС-а. Према тренутним прелиминарним анализама, прве посете требало би да почну непосредно пре почетка последње радне недеље месеца маја текуће године.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs