Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ЕВИДЕНЦИЈА

О ИЗДАТИМ СЕРТИФИКАТИМА О АКРЕДИТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

 

I. Здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите

 

рб

здравствена установа

период акредитације

број сертификата

датум издавања сертификата

1 Дом здравља

 Инђија

 

7 година

А-3-09/2011

4. јул 2011.

2 Дом здравља

Свилајнац

 

3 године

А-4-09/2011

4. јул 2011.

3 Дом здравља

Ада

 

3 године

А-6-09/2011

4. јул 2011.

4 Дом здравља

Жагубица

 

1 година

А-7-09/2011

4. јул 2011.

5 Дом здравља

Вождовац

 

3 године

А-9-09/2011

4. јул 2011.

6 Дом здравља

Бела Паланка

 

3 године

А-11-09/2011

4. јул 2011.

7 Дом здравља „Даница и Коста Шимановић“

Кнић

 

3 године

А-13-09/2011

4. јул 2011.

8 Дом здравља

Осечина

 

3 године

А-14-09/2011

4. јул 2011.

9 Дом здравља

Шабац

 

3 године

А-15-09/2011

4. јул 2011.

10 Дом здравља

Крагујевац

3 године

А-24-09/2011

24. октобар 2011.

 

 

II. Здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите

рб

здравствена установа

период акредитације

број сертификата

датум издавања сертификата

1 Општа болница

Сремска Митровица

 

3 године

А-1-09/2011

4. јул 2011.

2 Општа болница

Зајечар

 

1 година

А-2-09/2011

4. јул 2011.

3 КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

 

3 године

А-5-09/2011

4. јул 2011.

4 Општа болница

Врбас

1 година

А-12-09/2011

4. јул 2011.

 16. новембар 2011. године

 Вођење евиденције о издатим сертификатима предвиђено је чланом 215. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11).

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs