Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О УПРАВЉАЊУ СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА, 22. АПРИЛ 2010. ГОДИНЕ

Радионица о управљању спољашњих оцењивача одржана је у четвртак 22. априла 2010. године у Клубу народних посланика у Београду.

Уводну реч и циљеве радионице представили су Анет Катрава (Annette Katrava) и др Илија Трипковић, председник Коморе здравствених установа.


Директор АЗУС-а др Снежана Манић кроз своју презентацију указала је на значај увођења акредитације у здравствене установе и потребне људске ресурсе. Г-дин Бране Добникар, експерт за законодавство у здравству, ЕПОС, учесницима је представио предлог уговора између Агенције и здравствене установе, односно спољашњих оцењивача запослених у здравственим установама. Циљ радионице је проналажење најбољег могућег решења у погледу ангажовања запослених у здравственим установама за потребе АЗУС-а, односно спољашњег оцењивања у процесу акредитације.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs