Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ КРВИ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ НАЈВИШЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА И ДАВАЛАЦА У ТРАНСФУЗИЈИ У ХИТНИМ СПЕЦИЈАЛНИМ СИТУАЦИЈАМА“, У БУКУРЕШТУ, 07.-09. ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ

Двоиподневна рaдиoницa под називом „Повећање доступности крви и обезбеђивање највише безбедности пацијената и давалаца у трансфузији у хитним и специјалним ситуацијама“, oдржaнa je у Букурешту, у Румунији, од 07. до 09. јула 2014. гoдинe. Рaдиoницa je oгрaнизoвaнa у сaрaдњи сa Mинистaрствoм здрaвљa Рeпубликe Србиje у имe Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe и Рeгиoнaлнoг рaзвojнoг цeнтрa зa акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите и Регионалног развојног центра за безбедност крви, из Орадее, у Румунији. Техничку и финансијку подршку организацији овог догађаја пружиo je Таекс Биро за техничку помоћ и размену информација (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange),  пoсeбнo oдeљeњe у oквиру Гeнeрaлнoг дирeктoрaтa зa прoширeњe Eврoпскe кoмисиje.

Photo_1          Photo_2

Радионица је организована са циљем подизања свести међу државама чланицама  Здрaвствeнe мрeжe jугoистoчнe Eврoпe о значају Директиве 2002/98/ЕЦ Европског Парламента и Савета Европске Уније од 27. јануара 2003. године о формирању стандарда везано за квалитет и безбедност приликом сакупљања, тестирања, обраде, складиштења и дистрибуције људске крви и крвних продуката и додатне Директиве 2001/98/ЕЦ.

Photo_3          Photo_4

Циљ радионице је био да се поред прегледа законске регулативе и директива Европске Уније, повећа свест и политичке/институционалне могућности, укључујући све земље чланице Здравствене мреже југоисточне Европе, везано за хармонизацију и обезбеђивање највише безбедности пацијената и донатора, у трансфузији у хитним специјалним околностима (природне катастрофе, као што су поплаве, земљотреси, велике масовне саобраћајне несреће). Ове активности се односе на институте/заводе за трансфузију, као и на болнице (службе трансфузиологије), базиране на биоетичким принципима.

Photo_5

Кључни експерти који су презентовали свој рад на радионици су: Imad Sandid, из Француске; Muylle Ludo, из Белгије; Valentina Hafner, СЗО; Rossen Georgiev, Агенција за лекове, Бугарска; Данијел Грубешић и Јулијана Љубичић, из Хрватског института за трансфузију, Хрватска; Polonca Mali, из Центра за трансфузију крви, Словенија; Maria Ruseva и Alexandre Berlin, представници већа Здравствене мреже за југоисточну Европу.

Поред поменутих експерата, на радионици су говорили и преставници Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Израела, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије и Румуније, у циљу размене искустава у области безбедности пацијената и донатора, у трансфузији у хитним специјалним околностима, законске регулативе и достигнућа у овој области.

По први пут су радионици, у организацији Таекс Бироа за техничку помоћ и размену информација, присуствовали преставници Косова* и Турске.

Овде можете преузети презентације предавача:

Cooperation mechanisms and the role RHDC_OBL

Cooperation mechanisms and the role RHDC_SManic

Country Presentation_Albania_Vjollca Durro

Country Presentation_BiH_Aida Djozo

Country Presentation_Bulgaria_Georgiev Rosen

Country Presentation_Croatia_DGrubesic_JLjubicic

Country Presentation_Romania_Olivia Ligia Burta

Country Presentation_Serbia_SJovanovicSrzentic

Country Presentation_Turkey_Nigar ERTUGRUL ORUC

Country Presentation_VVujic Aleksic

Country Presentationa_Moldova_Svetlana Cebotari

Country Presentationa_Slovenia_Polonca Mali

Country Presentaton_Israel_SLevi_RFreud

EU Rapid Alert Platform_Imad Sandid

Managing of emerging agents epidemic_Imad Sandid

Mechanism to ensure the PS_Corina Posea

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs