Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Одржана је прва радионица на тему „Развијање стратешког и пословног плана Агенције за акредитацију здравствених установа Србије“

Радионица која је трајала два дана 5. и 6. фебруара у Хотелу „М“ у Београду и састојала се од седам сесија. Добродошлицу је присутнима пожелела г-ђа Анет Катрава (Annette Katrava) вођа пројектног тима/ Експерт за акредитацију у здравству. Прву сесију је представљало предавање др Снежане Манић, директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије „Представљање полазног документа(опис кључних питања)“ које се односило на Стратешко планирање. Другу сесију чија је тема била „Стратегија Министарства здравља за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената Србије“ које је одржала др Оливера Јовановић, члан Републичке стручне комисије за унапређење квалитета и безбедност пацијента. Трећу сесију је презентовао г-дин Бране Добникар, Експерт за законодавство у здравству са темом „ Мапирање законских основа, одговорности и активности различитих комитета и институција које се баве унапређењем квалитета у оквиру система здравствене заштите“. Тема четврте сесије је „Улога програма акредитације и Агенције“ презентован од стране  Чарлс Шоа (Charles Shaw), међународног експерта за акредитацију. Након тога др Дорјан Марушић, експерт за моделе плаћања и потстицање пружаоца здравствених услуга и г-дин Бране Добникар су имали презентацију „Финансирање Агенције за акредитацију и законски услови“, што је била тема пете сесије. Крај првог дана радионице се завршио „Првим нацртом стратешког правца“ које је презентовала г-ђа Анет Катрава(Annette Katrava).

06.02.2010

Други дан радионице је започео шестом сесијом са презентацијом „ Управљање и кадар Агенције за акредитацију“ др Чарлс Шо(Charles Shaw).

Седма сесија је имала тему „Производи/услуге и испоручиви производи Агенције за акредитацију“ од стране др Чарлс Шоа(Charles Shaw), који је такође одржао и дикусије на све поменуте сесије и представио „Стратешки правац Агенције“. Радионица се завршила представљањем следећих корака за наредну радионицу од стране г-ђе Анет Катрава(Annette Katrava) и др Снежане Манић која ће се обавити 23. и 24. фебруара.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs