Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОДРЖАНИ УВОДНИ И ПРВИ РАДНИ САСТАНАК СПЕЦИЈАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ИЗ ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије формирала је 12. децембра 2017. године Специјалну радну групу за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине, како би се обезбeдио процес сталног унапређења квалитета рада и услуга у овој области здравствене заштите, са посебним освртом на безбедност пацијента.

Специјална радна група за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине састоји се од представника Министарства здравља Републике Србије, Медицинских факултета, Универзитета у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду, Српског Лекарског Друштва-Секције за нуклеарну медицину, Удружења за нуклеарну медицину Србије, Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Уводни састанак одржан је 12. децембра 2017. године у просторијама Агенције, а први радни састанак одржан је 24. јануара 2018. године. На уводном састанку директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Владимир Арсеновић, упознао је присутне чланове СРГ са процесом формирања акредитационог програма у Србији од оснивања Агенције и њеним досадашњим радом. Након тога је Марија Митић, виши стручни сарадник АЗУС-а, присутне чланове специјалне радне групе ближе упознала са процесом акредитације и њеним основним компонентама (самооцењивање и спољашње оцењивање), скалом за оцењивање и израђеним сетовима стандарда за акредитацију. Такође, представљени су и принципи за израду стандарда у области здравствене заштите ISQua (Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите), на основу којих су израђени досадашњи стандарди, а који ће бити узор и за израду стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине. На првом радном састанку чланови радне групе започели су израду стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs