Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Одржан трећи састанак специјалних радних група

Одржан је трећи састанак специјалних радних група за израду стандарда за лабораторије, апотеке и дијагностичку радиологију. Ове радне групе основала је Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) уз подршку пројекта “Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“. Чланови радних група су представници из државног и приватног сектора из сваке од одговарајућих области.

Радне групе су основане са циљем да развију нова поглавља постојећих стандарда за лабораторије, апотеке и дијагностичку радиологију.

Чланови специјалних радних група:

Апотеке

Мр пх спец. Ружица Николић, Министарство здравља Републике Србије
дипл. фарм. Светлана Јаковљевић, Апотека “Смедерево”
дипл. фарм. Јованка Франета, Апотека “Нови Сад”
дипл. фарм. Биљана Илић, Апотека “Ваљево”
дипл. фарм. Драгана Салом Митић, АУ Краљево
дипл. фарм. спец. Ивана Поповић, Институт за онкологију и радиологију Србије
дипл. фарм.спец. Драгана Рајинац, КЦС, Ургентни центар
дипл. фарм. Слађана Симеуновић, ЗУА ”Фарманнеа” Београд
дипл. фарм. Татјана Милошевић, Апотека “Мелем” Шабац
Др сц. Радица Степановић Петровић, Фармацеутски факултет у Београду
Мр фарм. спец. Татјана Шипетић, Агенција за лекове и мед. средства Србије
Слободан Антонин, Апотека “Зрењанин”
Мр фарм. спец. Весна Андрић, Републички завод за здравствено осигурање

Лабораторије

Проф. др Нада Мајкић Сингх, Институт за мед. биохемију Фармацеутског факутета у Београду
Проф. др Татјана Симић, Институт за клиничку биохемију Медицинског факултета у Београду
Прим. др Велибор Цанић, Комора биохемичара Србије
Дипл. фарм. Јелена Ошап, Дом здравља Нови Сад
Прим. мр пх Мирјана Перовић, Здравствени центар Врбас
Мр сци. Татјана Водник, КЦС Београд
Љиљана Маркићевић, Акредитационо тело Србије
Мр сци. мед. Наташа Галић, Институт за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”
Мр пх. Мирјана Саркић, Завод за лабораторијску дијагностику “Био медика”
Маријана Грбовић, ВЛТ, КБЦ Бежанијска коса
Др Катица Трипковић, Републички завод за здравствено осигурање

Дијагностичка радиологија

Мр Сци. мед др Томислав Стантић, Министарство здравља Републике Србије
Проф. др Ђорђе Шарановић, Медицински факултет у Београду
Проф. др Сања Стојановић, КЦ Војводине
Проф. др Петар Бошњаковић, КЦ Ниш
Прим. др Ђорђе Лалошевић, КБЦ “ Др Драгиша Мишовић “
Др Јелица Петровић Рајковић, Дом здравља Врачар
Др Славка Николић, Спец. ординација за ултразвучну дијагностику “СонусМедик”
Др Драгана Атанасијевић, Јединица за управљање пројектима Светске банке
Анка Весић, ВМС, Здравствени центар Ваљево
Др Ивана Пандуровић, Републички завод за здравствено осигурање

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs