Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ОД 18. АПРИЛА ДО 8. МАЈА 2017. ГОДИНЕ АЗУС ЋЕ ОБАВИТИ ИНТЕРВЈУЕ СА 227 ЛИЦА КОЈА СУ СЕ ПРИЈАВИЛА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АЗУС-а

Дана 7. априла 2017. године истекао је период за пријаву на Конкурс за избор спољашњих оцењивача АЗУС-а. Одлуком о расписивању овог конкурса предвиђено је да финалне кандидате за спољашње оцењиваче подразумева избор од 100 лица. На Конкурс се у периоду од 6. марта до 6. априла 2017. године пријавило укупно 228 лица. Једна пријава је неважећа, јер пријављено лице не испуњава минимум година искуства које је тражено у Условима пријаве и неће бити позвано на интервју.

Имајући у виду да је предвиђено плаћање котизације за едукацију кандидата који буду изабрани, као и да је позив упућен само установама које су бар једном прошле поступак акредитације или су у току спровођења тог поступка или имају важећи сертификат о стеченој акредитацији, укупан број лица који се пријавио на Конкурс у односу на број оних који ће бити кандидати показује да су запослени у здравственим установама препознали значај процеса акредитације у здравственом систему Републике Србије, али је истовремено на овај начин рефлектована чињеница да је АЗУС до сада све поверене послове радио професионално и квалитетно у интересу сталног побољшања рада установа, запослених у установама, као и у циљу повећања безбедности пацијената.

Пријављени кандидати су оваквим одзивом на Конкурс исказали висок ниво свести о значају сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, где ће такође, изабрани кандидати, имати могућност да кроз едукацију унапреде сопствена професионална знања, али и да као спољашњи оцењивачи у практичном раду са здравственим установама стекну додатна искуства кроз спровођење поступака акредитације и редовне посете у установама и да побољшају личне стручне референце.

Од 18. априла до 8. маја 2017. године Комисије АЗУС-а обавиће интервјуе са 227 кандидата за едукацију у службеним просторијама АЗУС-а у Београду у улици др Суботића старијег број 5.

Комисије АЗУС ће на интервјуима у наведеном периоду бодовно оцењивати пријављене кандидате у 8 различитих категорија и на основу тог оцењивања биће урађена бодовна ранг-листа кандидата за спољашње оцењиваче АЗУС-а која ће бити једини критеријум за избор 100 лица која су финални кандидати за едукацију.

Едукација изабраних кандидата биће реализована кроз 3 теоријска и 5 практичних акредитацијских модула које је израдио АЗУС и доставио их на акредитацију Здравственом савету Србије.

Сва лица која буду изабрана међу првих 100 кандидата имаће обавезу да у периоду од 26. до 28. маја 2017. године online похађају теоријски део курса и да према бодовној успешности решавања тестова од минимум 60% заврше похађање за сваки теоријски акредитацијски модул како би се квалификовали за похађање практичног дела едукације.

Према правилима Здравственог савета Србије максималан број учесника на едукативним курсевима је 50, тако да, под претпоставком да сви кандидати положе теоријски део едукативног курса, од 100 изабраних кандидата, за 50 кандидата ће практични део едукације бити реализован у периоду од 2. до 11. јуна 2017. године у Београду. Идентична практична едукација за преосталих 50 изабраних кандидата биће организована у месецу септембру 2017. године, где ће место и тачни датуми и време бити накнадно одређени.

Полазници јунског и септембарског практичног дела курса биће у обавези да похађају и успешно заврше овај део курса из 5 практичних акредитацијских модула. Јунски и септембарски распоред кандидата за практични део едукације биће направљен након завршених свих интервјуа где ће приоритет распореда похађања практичног дела едукације бити место пребивалишта/боравишта изабраних кандидата како би се минимизирали пратећи трошкови по кандидату, при чему Агенција не може дати гаранције ниједном кандидату да ће сви имати исте услове за избор локације за практични део едукације због горе поменутих ограничења. Све ове и остале битне информације око избора кандидата и датума практичног дела едукације биће прослеђене свим изабраним кандидатима најкасније до 15. маја 2017. године.

По завршетку практичног дела едукације у месецу септембру 2017. године, АЗУС ће за све кандидате који су успешно завршили теоријски и практични део едукације организовати конференцију на којој ће сваком лицу бити свечано уручен сертификат за спољашњег оцењивача АЗУС-а.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs