Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО

Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности - горива:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација ЈН МВ 1 15

Измена конкурсне документације ЈН МВ 1 15

Извештај о стручној оцени понуда ЈН МВ 1 15

Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 1 15

Записник о отварању понуде ЈН МВ 1 15

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs