Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГОРИВО

Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку горива:

ПОЗИВ  ЈН МВ 1 14

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈН МВ 1 14

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 1. ЈН МВ 1_14

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА ЈН МВ 1 14

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН МВ 1 14

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДЕ ЈН МВ 1 14

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs