Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО

Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности – горива:

Одлука о додели уговора ЈН МВ 1 18

Појашњење конкурсне документације ЈН МВ 1 18

Конкурсна документација ЈН МВ 1 18

Позив за подношње понуда

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs