Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОКРЕНУТ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГОРИВО

Овде можете преузети позив и конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности – горива:

 

Конкурсна документација ЈН МВ 1 17

Позив за подношење понуда

Додатне информације и појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели Уговора

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs