Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Покренут поступак ЈНМВ 2/18 – услуге обележавања десет година рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

Позив за подношење понуда ЈН МВ 2/18

Конкурсна документација ЈН МВ 2/18

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs