Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОСЕТА ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈУ У ЗДРАВСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ И АГЕНЦИЈЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ОДРЖАНЕ 27.-28. ЈУНА 2013.

Агенција за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) која је и Регионални развојни центар за стално унапређење квалитета и акредитацију у здравству организовала је посету директора Агенције за квалитет и акредитацију у здравству Федерације БИХ (АКАЗ) и Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА).

Посета је организована у циљу унапређења сарадње између ове три Агенције, које имају неформалну сарадњу дужи низ година, а која је формализована кроз рад Здравствене мреже југоисточне Европе и њен Регионални центар за квалитет и акредитацију, као и Меморандумом о разумевању који је АЗУС потписао са АСКВА у септембру 2011.

Дводневна посета је протекла у радној и пријатељској атмосфери. Првог дана посете представљен је акредитациони програм и досадашњи резултати рада АЗУС-а са пратећом дискусијом у којој су учествовали и сви запослени у АЗУС-у. Након презентације организована је посета акредитованој општој болници „Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина. Директорка болнице представила је  је рад болнице и утицај акредитације на функционисање и квалитет рада. Након плодне дискусије уследио је обилазак болнице.

Други дан посете је организован у просторијама АЗУС-а. Директори АСКВА и АКАЗ су представили рад и програме за акредитацију својих Агенција. Након презентација и дискусије АЗУС је представио нови софтвер за акредитацију који ће почети да се примењује од септембра 2013.

На крају веома успешне радне посете заједнички смо закључили следеће:

1. Детаљно смо се упознали са начином и резултатима  рада и веома ефикасно смо препознали сличности и разлике у организацији као и програмима, што представља основ за даљу размену информација и искустава и приближавање програма ради лакшег праћења ефеката поступка акредитације у области унапређења квалитета и безбедности пацијента.

2. Посета болници у Зрењанину је донела искуства у акредитацији из угла здравствених установа и показала пример добре праксе у акредитацији као и потврду да акредитација као алат за стално унапређење квалитета доноси видне резултате.

3. Одлучено да се наша даља сарадња настави и интензивира кроз:

а) размену докумената, стандарда, спољашњих оцењивача и др.

б) организацију годишњих сусрета Агенција које ће се одржавати сваке године у другој Агенцији, а учествоваће сви запослени.

в) рад на заједнички осмишљеним пројектима везаним за делокруг рада Агенција.

IMG_0463  IMG_0465

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs