Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ЕДУКАЦИЈЕ НОВИХ СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АЗУС-а

Дана 18. маја 2023. године АЗУС је започео са едукацијом кандидата за нове спољашње оцењиваче. Едукација се одвија online за укупно 67 кандидата. Предвиђен завршетак целокупног процеса едукације је 15. јун 2023. године.

Модуле за едукацију израдио је АЗУС чији запослени истовремено и предају све едукативне модуле, а модули су:

Модул број 1 – Квалитет и акредитација;

Модул број 2 – Улога спољашњег оцењивача у поступку акредитације;

Модул број 3 – Клинички стандарди (примарни ниво +стоматологија);

Модул број 4 – Неклинички стандарди;

Модул број 5 – Клинички стандарди (секундарни ниво+ нуклеарна медицина);

Модул број 6 – Клиничка подршка;

Модул број 7 – Писање Завршног извештаја и Извештаја о редовним посетама.

Свим кандидатима који успешно заврше целокупан едукативни курс биће уручени сертификати о стеченом звању спољашњег оцењивача АЗУС-а.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs