Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПРВИ САСТАНАК СПЕЦИЈАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕВИЗИЈУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (АПОТЕКА)

Дана 18. априла 2017. године одржан је први састанак Специјалне радне групе за ревизију Стандарда за акредитацију у области фармацеутске здравствене делатности (апотека). У 2010. години израђени су важећи акредитацијски стандарди из ове области који су коришћени на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. Икуство на терену је показало да су стандарди релевантни, јасни, разумљиви, мерљиви, корисни/примењиви и достижни.

Међутим, услед промене законске регулативе и иницијативе професионалаца, али и сходно препорукама и новим ревизијама ISQ-ua методолошких стандарда и принципа, наметнула се потреба за ревизијом ових стандарда. Циљ ревизије Стандарда за акредитацију у области фармацеутске здравствене делатности (апотека) је обезбеђивање процеса сталног унапређења квалитета рада и услуга у области фармацеутске здравствене делатности (апотека) са посебним освртом на безбедност пацијента. Стандарди ће се развијати за примарни, секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите и биће примењиви у: апотекарској установи (у јавној и приватној својини), апотеци приватној пракси, апотеци дома здравља и болничкој апотеци.

Након уводног састанка одржаног 28. марта 2017. године на коме су размотрени методологија, начин и приоритети рада и на коме су усвојени Пословник о раду Специјалне радне групе и изабрани Председница и заменица Председнице Специјалне радне групе, Специјална радна група за група за ревизију Стандарда за акредитацију у области фармацеутске здравствене делатности (апотека) је на првом састанку отпочела на реализацији предвиђених активности.

План је да Специјалне радна група изради ревизију ових стандарда до краја месеца јуна 2017. године.

Чланови Специјалне радне групе су:

1. Проф. др Валентина Маринковић, Предсеница СРГ
2. Др сци. мед. Светлана Стојков, заменица Председнице СРГ
3. Др Биљана Станојевић
4. Спец.мр.пх Ивана Поповић
5. дипл.фарм.спец Татјана Милошевић
6. дипл. фарм. спец. Јованка Франета
7. дипл.фарм.спец. Аница Васић
8. Дипл. фарм. спец. Александра Шукљевић
9. Дипл. фарм. спец. Сања Јовић
10. Дипл. фарм. Ивана Васић
11. Марија Павловић.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs