Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Представници Другог пројекта развоја здравства Србије и Пројектног тима у посети АЗУС-у

У вези израде Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Републици Србији у просторијима АЗУС-а дана 28. јануара 2020. године одржан је састанак представника Другог пројекта развоја здравства Србије Министарства здравља, Пројектног тима на челу са Вођом тима др Синишом Варгом и представника АЗУС-а. Испред АЗУС-а састанку су присуствовали директор Владимир Арсеновић, шеф одељења Владо Давковски и виши стручни сарадник Светлана Дрча.

Представници Другог пројекта развоја здравства Србије Министарства здравља и Пројектног тима су на састанку изнели основне задатке пројекта приликом израде Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите, док су представници АЗУС-а презентовали начин функционисања акредитације у здравственом систему Републике Србије, као и генерално стање у установама које су акредитоване. Заједнички је констатовано да све установе имају одређени степен специфичности у свакодневном раду и да је у тренутним околностима општи унифицирани приступ делимично примењив, јер се у већој или мањој мери разликују начини рада и потребе установа у целини и запослених у установама, као и пацијената.

У овој фази сарадње закључено је да АЗУС достави неколико Завршних извештаја за здравствене установе који по АЗУС-овој процедури претходе издавању решења о акредитацији и који се редовно достављају и Министарстсву здравља Републике Србије. Констатовано је да су Завршни извештаји АЗУС-а, чија је садржина и дескриптивна и квантитативна, пример добре праксе систематизованих извештаја у којима су предочене све вредности и трендови рада акредитоване установе. У завршним извештајима су, између осталог, истакнуте увек похвале, али и препоруке тимова АЗУС-а након спроведеног спољашњег оцењивања квалитета рада здравствених установа и које су предуслов за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедност пацијената приликом пружања здравствених услуга у акредитованим установама.

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs