Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА, ЕДУКАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ПРОЦЕДУРЕ ПРИЗНАВАЊА ДИПЛОМА

У организацији Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, као партнера на Пројекту „Јадрански модел одрживе мобилности у здравственом сектору – AdriHealthMob“ одржана је радионица Прекогранична сарадња у области здравства, едукације здравствених радника и процедуре признавања диплома.

 

Време и место одржавања радионице: 6.октобар 2015. године; Хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд, 09.30 – 14.00 часова

P1050123 P1050148

 

Поздравну реч, увод и циљеве AdriHealthMob пројекта представила је Др Радољупка Радосављевић, Пројектни менаџер и Директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС).

Г-дин Саша Спасић, Експерт на пројекту је учесницима изложио
Представљање резултата истраживања спроведеног у земљама јадранске регије на тему:
1. Мобилност пацијената, здравствених услуга и здравствених радника
2. Признавање диплома, континуирана едукација и заједничка обука здравствених радника у јадранској регији

Уследио је рад у групи: давање предлога и смерница за израду заједничких протокола и процедура у јадранској регији, у циљу унапређења прекограничне сарадње у области здравствене заштите
Г-дин Саша Спасић, Експерт на пројекту
Тања Тошић, Виши стручни сарадник АЗУС

Радионица је обухватила

-       Представљање активности и циљева AdriHealthMob пројекта

-       Израда методологије за прикупљање, анализу и процену кључних података о прекограничној здравственој заштити јадранске регије

-       Израду модела и методологије за имплементацију заједничког, прекограничног система обуке здравствених радника у јадранској регији

-       Израда протокола и меморандума о разумевању о признавању диплома, признавању бодова и заједничке обуке здравствених радника у јадранској регији

P1050153 P1050157

 Радионици су присуствовали представници следећих институција:

  • Министарство здравља Републике Србије
  • Министарство здравља Републике Хрватске
  • Градски завод за јавно здравље Београд
  • Институт за јавно здравље Војводине
  • Институт за јавно здравље Ниш
  • Институт за јавно здравље Крагујевац
  • Медицински факултети Београд, Нови Сад,
  • Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
  • Стоматолошка комора Србије

 

P1050162 P1050192

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs