Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

АЗУС акредитациони програм

АЗУС има развијене програме за болнице, домове здравља и постојеће стандарде ће континуирано ревидирати, унапређивати и развијати нова поглавља. Програм за установе терцијарног нивоа здравствене заштите је тренутно у изради.
АЗУС акредитацију види као континуирани процес унапређења квалитета рада, у ком здравствене установе и запослени управљају својим развојем. Фазе самопроцене, проналажења области које се могу побољшати и/или развити, те додатни мониторинг, имају најбитнију улогу у процесу акредитације. АЗУС је присутан у свакој фази и пружа установама и запосленима подршку која им је неопходна за стално унапређење квалитета пружања услуга.

АЗУС за циљ има да стандардима обухвати све нивое здравствене заштите (примарну, секундарну и терцијарну). Интернационалном друштву за квалитет у здравству (ISQua) биће поднесен захтев за акредитацију Стандарда за акредитацију здравстених установа.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs