Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

О АЗУС програмима и услугама

Агенција успоставља и уводи програм акредитације, уводи у примену националне акредитационе стандарде, обезбеђује анализу испуњености дефинисаних стандарда и додељује сертификате установама које испуњавају прописане услове.

Агенција у оквиру стручних и развојних послова:

  1. врши периодичну анализу и ради на унапређењу акредитационих стандарда;
  2. води листу спољашњих оцењивача;
  3. припрема и спроводи програме едукације акредитационих спољашњих оцењивача и координатора за акредитацију;
  4. даје савете и пружа стручну помоћ здравственим установама у процесу акредитације;
  5. даје савете и пружа стручну помоћ потребну за унапређење квалитета рада здравствених установа;
  6. обезбеђује и спроводи едукацију здравствених радника у циљу обезбеђења и унапређења квалитета здравствене заштите;
  7. врши промоцију акредитације и издаје промотивни материјал (брошуре, књиге, публикације, приручнике и друго).

Решењем Mинистарства здравља од 03. септембра 2010. године образована је Републичка стручне комисија за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе. РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе ради при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, која пружа стручну, техничку и организациону подршку раду РСК за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs