Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Програми за едукацију спољашњих оцењивача

У сарадњи са Медицинским факултетом Универзитера у Београду – Школом јавног здравља и уз подршку Пројекта Министарства здравља „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ финансираном средствима Европске уније, Агенција је акредитовала једанаест курсева из области квалитета и акредитације које су похађали здравствени професионалци (лекари, медицинске сестре/техничари, правници, економисти, инжењери):
1.Стално унапређење здравствене заштите
2. Тимски рад
3. Стратешко планирање здравствене организације
4. Улога корисника/пацијената у сталном унапређењу квалитета здравствене заштите
5. Основе акредитацијског оцењивања здравствених установа
6. Стандарди за акредитацију –клинички
7. Неклинички стандарди за акредитацију
8. Неклинички акредитацијски стандарди – лабораторије, апотеке и дијагностичка радиологија
9. Планирање акредитације
10. Акредитацијске методе за оцењивање институције
11. Припрема акредитацијског извештаја са препорукама
Курсеви су одржани у периоду август-октобар 2010. године.
Од пријављених кандидата изабрано је 91 кандидат за полазнике кусева, а на основу досадашње сарадње и учествовања у пилот пројекту акредитације ( 2007-2008 година) као и на предлог здравствених установа са којима је потписан уговор о акредитацији здравствене установе. Током едукације полазници курсева су стекли теоријска и практична знања из области акредитације, која ће им омогућити да обављају послове спољашњих оцењивача у име Агенције.

Израђен је Водич за спољашње оцењиваче који дефинише улогу спољашњих оцењивача у процесу акредитације и дефинише критеријуме (одговарајућа знања, вештине и степен одговарајуће обуке) за избор оцењивача, који можете преузети овде.
Водич за спољашње оцењиваче

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs