Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

РЕАЛИЗОВАН ЦЕЛОКУПАН ТЕОРИЈСКИ ДЕО ЕДУКАЦИЈЕ И ЈУНСКИ ПРАКТИЧНИ ДЕО ЕДУКАЦИЈЕ ЗА СПОЉАШЊЕ ОЦЕЊИВАЧЕ

На основу Одлуке о расписивању конкурса за избор спољашњих оцењивача број 8/2017 од 3. марта 2017. године када је АЗУС расписао конкурс за пријем нових 100 спољашњих оцењивача, АЗУС је приступио изради едукативног програма за кандидате за спољашње оцењиваче. Целокупан планирани едукативни програм заједнички су израдили АЗУС, Академија за континуирану мединцинску едукацију из Београда и ангажовани представници Медицинског факултета Универзитета у Београду – Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите и Факултета огранизационих наука Универзитета у Београду. Овај едукативни програм добио је акредитацију од Здравственог савета Републике Србије дана 19. маја 2017. године.

У складу са утврђеном ранг листом за првих 100 лица који су кандидати за спољашње оцењиваче, АЗУС је организовао теоријски део едукације за свих 100 кандидата у периоду од 26. до 28. маја 2017. године када су одржана online предавања за 3 теоријска едукативна модула из области Сталног унапређења квалитета здравствене заштите, Стандарда животне средине у акредитацији здравствених установа и Стратешког планирања у здравственом систему. Наведена предавања реализовали су професори из Академије за континуирану мединцинску едукацију из Београда, Медицинског факултета Универзитета у Београду – Школа јавног здравља и менаџмента у систему здравствене заштите и Факултета огранизационих наука Универзитета у Београду. Свих 100 кандидата су успешно решили тестове за наведене модуле до 31. маја 2017. године и тиме су се квалификовали за похађање практичног дела едукације за преосталих 5 практичних едукативних модула.

Први део практичне едукације за 50 кандидата реализован је у Београду у Дому здравља Савски венац и то 2, 3, 4, 10. и 11. јуна 2017. године. Други део практичне едукације за преосталих 50 кандидата биће реализован на истом месту 15, 16, 17, 23. и 24. септембра 2017. године.

Дана 02.06.2017. године за едукативни модул – Акредитација здравствених установа и улога спољашњих оцењивача предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Владимир Арсеновић и запослени АЗУС-а Марија Митић и Светлана Дрча. Обрађене су теме АКРЕДИТАЦИЈА У СИСТЕМУ СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА, ОСНИВАЊЕ, ОВЛАШЋЕЊА И УЛОГА АГЕНЦИЈЕ У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ, СПОЉАШЊИ ОЦЕЊИВАЧИ У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ, РАЗГОВОР СА ТИМОВИМА И ФОКУС ГРУПАМА и КОРИШЋЕЊЕ СКАЛЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И ПИСАЊЕ КОМЕНТАРА, ПРЕПОРУКА И ПОХВАЛА. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Дана 03.06.2017. године за едукативни модул – Клинички стандарди за акредитацију здравствених установа предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Прим. др Звонко Веселиновић и запослени АЗУС-а Владо Давковски и Светлана Дрча. Обрађене су теме КРИТЕРИЈУМИ И СТАНДАРДИ – ОСНОВ ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА БОЛНИЦА, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ и КЛИНИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА ПОРОДИЛИШТА И НЕОНАТОЛОГИЈУ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Дана 04.06.2017. године за едукативни модул – Стандарди клиничке подршке за акредитацију здравствених установа предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Прим. др Велибор Цанић, Mr Ph Јована Франета и Марија Митић из АЗУС-а. Обрађене су теме СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ, СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА, СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – ФАРМАЦЕУТСКА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ и СТАНДАРДИ КЛИНИЧКЕ ПОДРШКЕ – РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Дана 10.06.2017. године за едукативни модул – Неклинички стандарди за акредитацију здравствених установа предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Проф. др Љиљана Марковић Денић и запослени АЗУС-а Владо Давковски и Светлана Дрча. Обрађене су теме МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА НА НИВОУ УСТАНОВЕ, СТАНДАРДИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА, ЉУДСКИ РЕСУРСИ И УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА, СТРАТЕГИЈА ЗА ХИГИЈЕНУ РУКУ, ОЦЕЊИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА и ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Дана 11.06.2017. године за едукативни модул – Писање завршног извештаја у процесу акредитације предавачи су били Проф. др Драгољуб Ђокић, Проф. др Марко Фолић и запослени АЗУС-а Александар Лабус и Небојша Митровић. Обрађене су теме СТАНДАРДИ ЕДУКАЦИЈЕ, КАКО ПРЕВЕНИРАТИ И РЕШИТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ У ИЗВЕШТАВАЊУ, ИЗВЕШТАВАЊЕ У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ, КОРИШЋЕЊЕ WEB АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ, КАКО ПРЕВЕНИРАТИ И РЕШИТИ МОГУЋЕ ПРОБЛЕМЕ У ОЦЕЊИВАЊУ и ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА У WEB АПЛИКАЦИЈИ. У оквиру овог модула, уз презентације, урађени су улазни и излазни тестови, као и практичне вежбе на задате теме.

Акценат током целе обуке је био пренос практичних знања и искустава учесницима јунске групе едукације и припрема за њихов будући мултидисциплинарни стручни рад. Обука је завршена 11.06.2017. године када је директор АЗУС-а Владимир Арсеновић сваком од 50 едукованих кандидата свечано доделио по 8 Потврда о успешном завршеном програму континуиране едукације, који је садржао 3 теоријска и 5 практичних едукативних модула, као доказ о реализованој едукацији за спољашње оцењиваче које Агенција може да ангажује у процесу акредитације здравствених установа.

IMG_8309 IMG_8395 IMG_20170602_185602

IMG_20170602_185635 IMG_20170602_190338 IMG_20170603_131611

IMG_20170602_162809 IMG_20170602_163428 IMG_20170602_180028

IMG_20170604_101218 IMG_20170610_111810 IMG_20170611_102604

IMG_20170611_111528 IMG_20170611_113935 IMG_20170611_124208

IMG_20170611_125143 IMG_20170611_125154 IMG_20170611_125310

 

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs