Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

О РЗРЦ

Регионални здравствени развојни центри настали су из тежње да се осигура трајање како резултата тако и техничког знања и искуства прикупљеног током изузетно успешне имплементације више регионалних пројеката. Иако су сви програми и пројекти Мреже били регионалног карактера, координација и управљање активностима у региону вршени су из централне канцеларије регионалног пројекта у једној земљи – лидеру која је са годинама искуства рада у једној области постала центар експертизе и знања и тиме стекла услове да постане Регионални центар за развој здравља у својој области.

РЗРЦ, као наследници пројектних лидера и центри експертизе у некој одређеној области, имају улогу координатора техничких активности у спровођењу програма, пројеката и активности, затим улогу у усклађивању стандарда и смерница у тој конкретној области, промоцији здравствене политике и приоритета Здравствене мреже, анализи и размени информација, спровођењу истраживања, као и у развоју регионалних стратегија и добре праксе.

Одлука о успостављању Регионалних здравствених развојних центара у земљама чланицама SEEHN донета је на 25. састанку одржаном у Софији, у Бугарској (16 – 18. јуна 2011). Меморандумом о разумевању предвиђено да РЗРЦ може да буде нова, у ту сврху основана институција или већ постојећа институција у држави чланици која обавља активности у конкретној техничкој области.

До сада је успостављено девет Регионалних здравствених развојних центара:

1. у Албанији – РЗРЦ област заразних болести

2. у Босни и Херцеговини – РЗРЦ за ментално здравље

3. у Бугарској – РЗРЦ за резистенцију на антибиотике

4. у Хрватској – РЗРЦ за област донације органа и трансплантације

5. у Републици Молдавији – РЗРЦ за људске ресурсе у развоју здравља

6. у Румунији – РЗРЦ за безбедност крви и крвних деривата

7. у Србији – РЗРЦ за акредитацију и континуираноунапређење квалитета здравствене заштите

8. у Републици Македонији – РЗРЦ за јачање служби јавног здравља

9.  у Црној Гори – РЗРЦ  за хроничне  незаразне болести

Регионални здравствени развојни центар за акредитцију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Београду

Министарство здравља Републике Србије упутило је захтев Зравственој мрежи Jугоисточне Европе да се успостави Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Београду, у оквиру Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, а на основу водеће улоге АЗУС у региону у тој обасти, као и билатералне и регионалне сарадње која је већ неформално успостављена.

Здравствена мрежа Jугоисточне Европе је на 25. састанку Националних координатора који је одржан 16 -18. јуна 2011. године у Софији, коме су присуствовали представници свих држава чланица Мреже, подржала успостављање РЗРЦ за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Београду, у оквиру Агенције за Акредитацију здравствених установа Србије.

Влада Републике Србије (Закључком 05 Бр: 02-9/2012 од 12. јануара 2012) дала је сагласност да се РЗРЦ за акредитацију и континуирано унапређење квалитета Здравствене мреже Југоисточне Европе успостави у оквиру Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs