Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

СПЕЦИЈАЛНА РАДНА ГРУПА УСВОЈИЛА НАЦРТ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

Специјална радна група за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине образована је у циљу развијања и израде сета стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине на секундарном и терцијарном нивоу, како би се обезбедио процес сталног унапређења квалитета рада и безбедност пацијента.

Чланови Специјалне радне групе именовани су по препоруци надлежних Факултета сва четири Универзитета (Нови Сад, Београд, Крагујевац и Ниш), Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије, Српског Лекарског Друштва-Секције за нуклеарну медицину и Удружења за нуклеарну медицину Србије.

Специјална радна групa за израду Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине радила је у периоду од децембра 2017. године до априла 2018. године, при Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије, која је конципирала и усмеравала рад Специјалне радне групе.

На последњем састанку 11. априла 2018. године чланови радне групе једногласно су усвојили Нацрт сета стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине и предложили здравствене установе у којима ће се стандарди пилотирати. Пилотирање стандарда је планирано за јесен 2018. године.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs