Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

О АЗУС спољашњим оцењивачима

Спољашњи оцењивачи представљају најзначајнији ресурс Агенције. Без њих не бисмо могли да остваримо нашу мисију о унапређењу квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента у здравству.

Спољашњи оцењивачи су здравствени професионалци који имају значајно искуство у здравственом сектору. Агенција за акредитацију здравствених установа Србије тренутно има обучених око 90 спољашњих оцењивача, који процењују перформансе здравствених установа на основу примене акредитационих стандарда изврсности и дају препоруке устновама за рад на сталном унапређењу квалитета.

Кључне особине спољашњих оцењивача су:

Објективност
Иако оцењивачи треба да донесу личне одлуке, оне морају бити засноване на чињеницама и подржане доказима. Добра обука оцењивача ће допринети већој објективности током оцењивања.

Тачност
Тачност је важна како би се обезбедило довољно времена за сваку сесију и подстицао професионални приступ оцењивању. Могућности за промену и одлагање распореда су ограничени. Важно је водити рачуна о расположивом времену испитаника јер се процес одвија током њиховог радног дана.

Прецизност
Прецизно вођење белешки, уз учешће осталих чланова тима омогућиће квалитетан извештај и повратне информације здравственим установама.

Припремљеност
Детаљна припрема пре и током оцењивања помоћи ће оцењивачу да сакупи довољно информација како би оцењивање било што успешније.

Умеће дипломатије
Здравствени радници-чланови тима за самооцењивање у установи током интервјуа могу бити нервозни, анксиозни и осећати нелагодност што може утицати на одговор током оцењивања од стране спољашњих оцењивача. Потребно је створити опуштену атмосферу, и подстаћи све чланове тима у здравственим установама да узму реч и уверити их да је сврха тимског састанка како унапредити квалитет.

Флексибилност
Оцењивачи морају да препознају и одговоре на различита понашања, тактике и ситуације. Повремено чланови тима у здравственим установама имају нејасноће око захтева који је тражен од њих, или не желе да открију неке информације или не пружају потпуну сарадњу оцењивачком тиму. У тим случајевима оцењивачи морају да размотре како да дођу до потребних информација.

Професионалност
Спољашњи оцењивачи представљају током акредитацијске посете Агенцију и морају поседоваи висок степен професионализма и поштовати кодекс облачења у здравственим институцијама.

Упорност
Оцењивачи ће користити разне вештине у добијању доказа о достигнућима и испуњености критеријума. Проблеме треба размотрити и истражити из различитих углова да би се успоставиле чињенице. Није препоручљиво брзо доношење одлука.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs