Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

СПEЦИJAЛНOJ БOЛНИЦИ ЗA БOЛEСTИ ШTИTAСTE ЖЛEЗДE И БOЛEСTИ METAБOЛИЗMA “ЗЛATИБOР” УРУЧЕН СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“ у понедељак 28. маја 2018. године АЗУС свечано  уручио сертификат о стеченој акредитацији на седам година.

Сертификат је в.д. директору Специјалне болнице „Чигота“, спец. др мед. Жељку Стакићу уручио директор АЗУС-а Владимир Арсеновић. Испред АЗУС-а свечаној додели присутвовао је и виши стручни сарадник АЗУС-а Светлана Дрча, која је учествовала у припреми и едукацији у поступку акредитације ове специјалне болнице.

img_7191  img_7184

Специјалнa болницa „Чигота“ је  оцењена у складу са захтевом за акредитацију и то у дeвeт области, на основу чега је стекла акредитацијски статус на период од седам година. Добијени просек оцена 4 и 5 је 90,6%.

Директор АЗУС-а обратио се присутнима и честитао директору болнице  и његовим сарадницима на изузетном резултату када је акредитација у питању и представио нове планове сарадње.

Видeo снимaк мoжeтe прeузeти нa слeдeћeм линку https://www.youtube.com/watch?v=LBB5pHAk0_o

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs