Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

Ступио је на снагу Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе

Дана 15. августа 2019. године ступио је на снагу текст новог Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 56/19. Одредбе овог правилника, које је потписао Министар здравља Републике Србије Асс. др Златибор Лончар, урадила је Радна група састављена од представника Министарства здравља и Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Текст овог правилника је суштински и терминолошки усклађен са текстом новог Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19). На тај начин одредбе Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе отвориле су могућност да се осим здравствених установа у Републици Србији, акредитују и друга правна лица и приватна пракса за која је предвиђено да обављају и послове здравствене делатности, а у складу са решењем министарства надлежног за послове здравља о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.

У складу са овом новином, одредбе Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе респектовале су и орагнизационе специфичности нових актера који ће убудуће подносити захтеве за акредитацију, а на начин да целокупан поступак акредитације буде спроведен на најбољи и најобјективнији начин. Овом новином очекује се додатно увећање и усклађивање квалитета рада и безбедности пацијената у здравственом систему Републике Србије.

Осим наведеног, две најбитније новине које доноси нови Правилник о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе су:

  1. решење о акредитацији издаваће се на период од 1, 3, 5 и 7 година, односно уведена је додатна категорија од 5 година, па се на овај начин очекује унапређење система рангирања квалитета рада;
  2. дефинисане су прецизне одредбе у којим случајевима Агенција за акредитацију здравствених установа Србије одузима решење о акредитацији здравственој установи, другом правном лицу, односно приватној пракси, што ће увести додатну компоненту контроле квалитета рада.

Доношење новог Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе је још један корак напред ка бољем квалитету здравствене заштите у Републици Србији и план је да Агенција за акредитацију здравствених установа Србије са овим правилником отвори и нова поглавља којим ће се додатно дефинисати критеријуми за даља унапређења у здравственом систему Републике Србије у домену акредитације.

Овом приликом желимо и да се захвалимо свима онима који су нам директно и индиректно помогли при изради и усвајању текста Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе.

Цео текст Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе можете видети и преузети на доле приложеном линку:

Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе

 

 

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs