Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova srbije

СТУПИО ЈЕ НА СНАГУ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ У ОБЛАСТИ НУКЛЕАРНЕ МЕДИЦИНЕ

На основу Решења Владе Републике Србије 05 број: 110-11530/2019 од 21. новембра 2019. године о давању сагласности на текст Правилника о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине у „Службеном гласнику РС“ број 90 од 20. децембра 2019. године објављен је Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине.

Текст наведеног Правилника претходно је усвојио Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије на 66. седници дана 18. септембра 2019. године, а након финалног предлога Специјалне Радне групе Агенције за израду стандарда у области нуклеарне медицине на завршном састанку 11. априла 2018. године и пилотирања ових стандарда у Клиничком центру Србије, Клиничком центру Војводине, Клиничком центру Ниш и Специјалној болници „Чигота“.

Објављивањем Правилника о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине у „Службеном гласнику РС“ практично и формално је омогућено свим заинтересованим субјектима који су регистровани за обављање здравствене делатности из ове области да писано поднесу Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије Захтев за стицање акредитације.

Текст Правилника о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине можете преузети на интернет презентацији Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, као и на доле приложеном линку.

Линк за преузимање стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине.

Контакт тел: 011-7151-722, факс: 011-7151-724, е-маил: office@azus.gov.rs